Yükleniyor...

Ünvan Değişikliği


Yetki belgesi olan firmaların ünvanlarında değişiklik olduğunda aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir.

FİRMA ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

1-Başvuru dilekçesi.
2-Ünvan Değişikliğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi'nin aslı
4-Yetki Belgesi, Taşıt Belgesi Taşıt Kart asıllarının iade edilmesi.
5-Yeni ünvana göre Taşıtların Ruhsat Fotokopisi
6-Temsil ve imza yetkili imza sirküsü aslı yada noter onaylı sureti.