nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Src Deneme Sınavı 7


301. Federal Almaya Otoyollarında otomatik geçişlerde araçlara takılan ünitenin adı nedir?

a) ESSOKARD
b) OBU
c) araç kartı
d) araç takip sistemi

302. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Schengen ülkesi değildir ?
a) İsviçre
b) İsveç
c) Danimarka
d) Norveç

303. ADR’ye göre hangi sınıf, yanıcı sıvı maddeleri içerir ?

a) sınıf 4.1

b) sınıf 2

c) sınıf 3

d) sınıf 5.1

304. Hangi tehlikeli maddeler 4.3 sınıfına aittir ?

a)sıkıştırılmış, sıvılaştırılmış veya basınç altında çözülmüş gazlar

b) patlayıcı madde ve patlayıcı madde içeren nesneler

c) kendi kendine yanan maddeler

d) su ile temas ettiklerinde yanıcı gazlar çıkaran maddeler

305. Yanma noktası düşük olan mı, yoksa yüksek olan yanıcı sıvı maddeler daha tehlikelidir?

a) yanma noktası yüksek olan

b) yanma noktası düşük olan sadece yazın tehlikelidir

c) yanma noktası düşük olan

d) yanma noktası önemli değildir. önemli olan yakacak maddenin ne kadar tehlikeli olduğudur

306.Eğer insan vücudu, sınıf 6.2’ye ait bir maddeye temas ederse nasıl bir tehlikeye maruz kalır?

a) yanma tehlikesi

b) bulaşıcı bir hastalığa yakalanma tehlikesi

c) asidik tahriş olma tehlikesi

d) boğulma tehlikesi

307. Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

a) maddenin dayanıklılığı hakkında bilgi verir

b) paketlerin ortaya çıkarabileceği tehlikeleri belirtirler

c) renk uyumuna katkıda bulunurlar

d) paketlerin düşme yüksekliğini belirtirler

 

308. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi varsa ne anlama gelir?

a) devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı vardır

b) bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir

c) bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir

d) bu paket taşınamaz

309. Aşağıdaki şekilde işaretlenmiş bir paketin tehlikesi nedir?


a) bu madde yanıcı ve asidiktir

b) bu madde yanıcı ve zehirlidir

c) bu maddenin taşınması yasaktır

d) bu madde aşındırıcı ve zehirlidir

310. Bir tanker ile yapılan tehlikeli maddeler taşınmasında kullanılan ikaz levhasının alt yarısındaki (Örn.: 1830) numara ne anlama gelmektedir?

a) bu numara, maddenin yanma noktasını belirtir

b) bu numara maddenin tehlikesi hakkında bilgi verir

c) bu numara, hangi maddenin yüklendiğini belirtir

d) bu numara, o maddenin spesifik ağırlığını belirtir

311. İkaz levhasında esas tehlikenin arttığı nasıl belli olur?

a) tehlike rakamının tekrarlanması suretiyle

b) iki tane ikaz levhası üst üste takılmalıdır

c) tehlike numarasından önce bir X yazılmalıdır

d) eğer üzerinde sarı bir şerit varsa

312.Tehlikeli madde paketleri ile yüklü bir araçta kaç ikaz levhası olmalıdır ?

a) bir (önde)

b) iki (ön ve arkada)

c) iki (yanlarda)

d) dört (ön, arka ve yanlarda)

313. İşaretleme zorunluluğu olan miktarda tehlikeli madde taşıyan bir araçta, hangi durumda, ikaz levhalarının takılmasından vazgeçilebilir ?

a) tehlikeli madde danışmanı izin verirse

b) gönderen izin verirse

c) karayollarından gerekli izin belgesi alınırsa

d) hiçbir durumda

314. Aşağıdaki tehlike numaralarından hangisi ‘kolay yanabilen bir sıvı maddeyi gösterir?

a) 33

b) 23

c) 38

d) 60

315-Tehlike etiketleri gerekliyse bir konteynerin neresinde bulunmalıdır?

a) sadece arka tarafta

b) sadece aracın önünde

c) iki uzun kenarında ve arkasında

d) dört tarafında

316.İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen “X” işareti ne anlama gelir?

a) bu madde tehlikeli bir şekilde su ile reaksiyona girer

b) tanker boş ancak temizlenmemiştir

c) bu tehlikeli madde radyoaktiftir

d) bu tehlike madde bilinmeyen bir maddedir

317. Hangi tehlikeli madde ile yüklü olan paketler taşınmaya alınamaz?

 

a) iç su yollarında taşınacak olan paketler

b) derin dondurulmuş paketler

c) tehlikeli maddenin dışarıya sızabilecek hasarlı paketlerin taşınması

d) 2 metreden daha yüksek olan yüklerin taşınması

318. Tehlikeli maddelerin dökme olarak taşınmasında numaralı ikaz levhası gerekmektedir. Levha üzerinde UN- Numarası ve tehlike numarası olmalı mıdır?

a) hayır, tehlike numarasına gerek yoktur

b) sadece, tenteli araçlarda taşınıyorsa

c) sadece, kapalı araçlarda taşınıyorsa

d) evet, UN- Numarası ve tehlike numarası mutlaka gerekmektedir

319. Hangi evrakta taşınan tehlikeli maddelerin tehlikeleri hakkında bilgi vardır?

a) ADR Belgesinde

b) Kaza/ Acil Durum Talimatında

c) Ruhsatında

d) Taşıma evrakında

320.Araçların ikaz levhası ile işaretlenmesi ne anlama gelmektedir ?

a) taşımanın yurtdışına yapılan bir tehlikeli madde taşıması olduğunu belirtir

b) tehlikeli maddelerin kapalı araçlarda taşınması gerektiğini belirtir

c) tehlikeli maddelerin varilleri içerisinde taşınması gerektiğini belirtir

d) aracın içerisinde tehlikeli madde olduğunu belirtir

321. Paketleme grubu nedir?

a) maddenin tehlike derecesini ifade eder

b) taşınan paketin uygunluğunu gösterir

c) tehlikeli maddelerin paketlerle taşınmasını ifade eder

d) hiçbiri

322- UN- Numarası nedir?

a) hangi tehlikeli maddenin yüklendiğini/olduğunu belirtir

b) uluslararası nakliye numarası

c) bu numaranın anlamı yok

d) bilinmeyen numara

323.Taşımaya başlamadan önce alınan hangi önlem taşımanın emniyetini artırmaktadır?

a) bir sonraki polis merkezini yola çıkmadan önce bilgilendirmek

b) çalışma bakanlığı müfettişlerini bilgi vermek

c) karayolları trafik kanunu yanında bulundurmak

d) yük emniyetinin kontrolü

324.İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır ?

a) tüm taşımalarda

b) sadece tank konteyner ile yapılan ulusal taşımalarda

c) sadece iki adetten fazla tehlikeli madde taşındığında

d) sadece sınıf 3’e ait tehlikeli maddeler taşındığında

325. Bir tanker aşağıdaki ikaz levhası ile işaretlenmiştir.

 

 

80

1830

 

 

Bu maddenin esas tehlikesi nedir?

a) yanıcı

b) patlama tehlikesi

c) yanıcı Sıvı

d) aşındırıcı (asidik)

326.Sürücü tehlikeli madde yüklü aracını park ederken aşağıdaki önlemlerden hangisini uygulamalıdır?

a) aracın istenmeden kaymasını önlemek için el frenini çekmelidir

b) ikaz levhasını kapatmalı veya çıkarmalıdır

c) radyoyu ve aracın ışık tertibatını kapatmalı

d) üzerinde “tehlikeli madde- uzak durunuz” diye bir uyarı levhası takmalıdır

327. Hangi durumunda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?

a) tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman

b) tehlikeli madde için un-numarası yok ise

c) araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa

d) yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman

328.Bir yükleme içerisinde farklı yükler vardır. Aşağıdaki tespitlerden hangisi doğrudur?

a) variller içerisinde taşınan tehlikeli maddelerin ayrı tutulmasına gerek yoktur

b) gıda maddeleri ve zehirli maddeler üst üste yüklenebilirler

c) yük ayrımı sadece sınıf 1, 2 ve 7 için vardır

d) gıda-, yiyecek- ve yem maddeleri zehirli maddelerden ayrı tutulmalıdır

329.Bir aracın kasası üzerinde tehlikeli madde içeren bir tank-konteyner taşınmaktadır. Ancak, büyük etiketler (plakart) dışarıdan görülmemektedir. Sürücü hangi büyük etiketleri aracın dışına takmalıdır?

a) Gerek yok; çünkü araçların hiçbir zaman büyük etiketlerle işaretlendirme zorunluluğu yoktur.

b) Gerek yok; çünkü sadece tankerlerin büyük etiketlerle işaretlendirme zorunluluğu vardır.

c) Tank konteynırın üzerinde bulunan aynı büyük etiketler (plakart) ile işaretlenir

d) Gerek yok, tank konteynırın büyük etiketleri (plakart) yetmektedir

330.Hangi durumda işaretleme zorunluluğu olan tehlikeli madde taşımasında sürücü kurallara aykırı davranır?

a) kaza sonrası polise haber verirse

b) uygun koruma teçhizatı bulundurmazsa

c) park yerinde dinlenirse

d) park durumunda el frenini çekerse

331. Yanıcı bir sıvı sürücünün gözüne kaçtı. Ne yapılmalıdır?

a) göz kapatılmalı

b) göz yıkanmalı, örneğin göz yıkama şişesi ile müdahale edilmeli

c) sıvıyı pamukla emmek

d) başı aşağıya doğru eğerek, böylece dışarıya akmasını sağlamak

332. Kapasitesi/ Hacmi 450 litreden fazla olan paketlerin neresine tehlike etiketleri yapıştırılmalıdır?

a) sadece bir tarafına yeter

b) karşılıklı gelen iki tarafa

c) paket büyük olduğundan gerekmez

d) hiçbiri

333. Trafik kazalarına en çok sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

a) yayalar
b) yolcular
c) sürücüler
d) trafik görevlileri

334. “Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılıncaya kadar anında ve olay yerinde çevre imkanlarından yararlanarak yerine getirilen geçici müdahale” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

a) hastalık

b) tedavi

c) sağlık

d) ilkyardım

335. İlkyardımın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a) yaralının hayatını kurtarmak

b) yaralıyı iyileştirecek tedaviyi yapmak

c) olay yerine polis çağırmak

d) yaralıya ilaç vermek

336. Kazazedeler sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

a) zaman kaybetmeden hemen
b) kazazedenin hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
c) kazazedenin kendisine gelmesini sağladıktan sonra
d) sevk edilmeden, olay yerine hekimin gelmesi beklenir

337. Araç ilkyardım çantası malzeme miktarı konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) her araçta içinde eşit miktarda malzeme olan çanta bulunur

b) yolcu taşıyan araçlarda daha çok miktarda malzemesi olan çanta bulunmalıdır

c) kamyon ve çekici gibi büyük araçlarda çok miktarda malzemesi olan çanta bulunmalıdır

d) araçlarda ilkyardım çantasının malzeme miktarı önemli değildir

338. Aşağıdakilerden hangisi solunum durması belirtilerindendir?

a) nabız hissedilmez

b) kalp atışı hızlanır

c) göğüs hareketleri olmaz

d) solunum sayısı artar

339. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer?

a) tarlada çalışırken traktörün devrilmesi

b) dönemeci olmayan aracın uçuruma yuvarlanması

c) karayolunda park etmiş olan aracın infilak etmesi

d) demiryolunda iki trenin çarpışması

 

340. Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

a) solunum

b) dolaşım

c) sindirim

d) karaciğer

341. Aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım malzemelerinden değildir?

a) tentürdiyot

b) sargı bezi

c) makas

d) elastik bandaj

342. Solunum durması ile gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

a) hemen ölüm olur

b) 20 dk. sonra kalp durur

c) 4-6 dk sonra ölüm olur

d) yarım saat sonra ölüm olur

343. Ülkemizde en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

a) trafik kazası

b) iş kazası

c) spor kazası

d) ev kazası

344. aşağıdaki malzemelerden hangisi araç ilkyardım çantasında bulundurulur?

a) tentürdiyot

b) yara merhemi

c) üçgen sargıbezi

d) oksijenli su

345. Solunum yetmezliğinden ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir?

a) mide

b) beyin

c) kalp

d) dalak

346. Aşağıdakilerden hangisi geçici ve doğru kanama durdurma yöntemlerindendir?

a) kanayan yere tütün bastırmak

b) kanayan yere tentürdiyot dökmek

c) kanayan yere parmakla basınç yapmak

d) hiçbir şey yapmadan hekimin önlem almasını beklemek

347. Normal dinlenme pozisyonunda olan yetişkin bir insanın kalbinin atım sayısı, nabız aşağıdakilerden hangisidir?

a) 10-20

b) 40-50

c) 60-80

d) 100-120

348. Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) kazazede oturtulur, kulağına pamuk tıkanır.

b) kazazede sırtüstü yatırılır, ayakları yukarı kaldırılır.

c) kazazedenin kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenir

d) kazazedenin kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez.

349. Göğüsteki açık yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır?

a) kuru pamukla

b) ıslak temiz sargı beziyle

c)tentürdiyotlu pamukla

d) oksijenli pamukla

350. Trafik kazalarında çarpma-çarpışma sonucu en çok hangi çeşit yaralanama görülür?

a) ezik yara

b) kesik yara

c) batıcı delici yara

d) yanık yarası