nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Src Deneme Sınavı 5


201. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır?

a) göğüs kafesinde hareketsizlik varsa

b) hasta bilincini kaybetmişse,

c) deri kül rengi olmuşsa,

d) gözbebekleri çok büyümüşse 

202. Zehirlenmelerde aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) bilinçte değişik derecelerde daha bilinçlilik hali,

b) nabızda artma,

c) idrar miktarında azalma veya hiç idrar çıkmaması,

d) kan basıncında artma. 

203. Uyku ilacıyla zehirlenmelerde ne yapılmaz?

a) kusturun

b) kusturun, sonra çok koyu kahve içirin,

c) aradan 3-5 saat geçmişse müshil vererek ilacın atılmasını kolaylaştırabilirsiniz,

d) midedeki tahrişi azaltmak için su verin 

204. Güneş yanıklarında ilk yardımı işaretleyiniz?

a) Bilezik, yüzük, saat gibi takıları çıkartın.

b) Gölgelik bir yere alın. Soğuk suya batırılmış bir sünger veya bezle hafif hafif serinlik verin,

c) Elbisesi yanıyorsa su ile söndürün.

d) Hastayı sakinleştirin, cesaret verin. 

205. Donmalarda ilk yardıma uyan ifadeyi seçiniz.

a) donmuş yerin altına yastık koyarak kalp seviyesinin yukarısına kaldırın

b) deride oluşan su dolu kabarcıklar delinmelidir

c) bilinci yerinde değilse başı yukarı yatırın

d) donmuş kişiyi soba, lamba gibi sıcaklık veren cisimlere yakın tutun 

206. Şok belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) deri sıcak ve kurudur.

b) hasta huzurludur.

c) hastanın benzi soluk, kül gibidir. (daha çok iç kanamalarda görülmektedir)

d) hiçbiri 

207. Parmak kırıklarında yapılacak ilk yardım uygulamasını seçiniz.

a) yaralı sırt üstü yatırılır ve başı bir yana çevrilir ağza gelen kanın nefes yoluna dolması engellenir

b) yaralıya yiyecek ve içecek verilmemelidir.

c) atar damar kanamaları; kan kirli olduğundan koyu kırmızı renktedir. Daha az basınçlı olduğundan kaynama şeklinde akar.                  

d) hiçbiri

208. İletişime uymayan ifadeyi seçiniz.

a) bilginin, becerinin, duygu ve düşüncenin simgelerle iletilmesidir.

b) dünyayı  anlamlı  kılmaya  ve bu anlamı  başkalarıyla  paylaşmaya yardımcı insani bir süreçtir.                  

c) mesaj yoluyla gerçekleştirilen sosyal bir etkileşimdir.

d) yalnız konuşmaktır.

209. Yanlış ifadeyi seçiniz.

a) iletişimin amacı bilgilenmek, bilgilendirmektir

b) iletişimin amacı sorun yaratmaktır

c) iletişimin amacı, yönetmek, eğlenmek, amaçlı olarak etkilemektir

d) iletişimin amacı, değiştirmek, ikna etmek ve bir sorunu çözmektir 

210. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) iletişimin  etkili  ve  verimli  olması  için   kullanılan  anlamların karşılıklı anlaşılır olması gerekmez      .

b) anlamsız bir  biçimde  gönderilen  iletileri  karşı taraf anlayamayacağı için verim alınamaz.

c) iletişimde başlangıç önemsizdir.

d) kıyafet seçimi iletişimi yakından ilgilendirmez.

211. İletişimin öğelerinden biri:

a) kişi-içi iletişim

b) kişiler arası iletişim

c) kurum-içi iletişim

d) mesaj ( ileti ) 

212. İletişimde kaynağın özelliklerinden birini seçiniz.

a) alıcının katılımını sağlamalıdır

b) açık ve anlaşılır olmalıdır

c) ilgi çekici olmalıdır

d) güven verici olmalıdır 

213. Yüz yüze bir iletişimin yapılandırılmasında beden dilinin etkisi ne kadardır?

a) %10

b) %20

c) %60

d) %5

214.  İletişimde susma:

a) olmaz

b) vazgeçilmez elemanlardan biridir

c) dinlememek demektir

d) ilgisizliktir 

215. Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?

a) sözel iletişim

b) görsel iletişim

c) sözel - görsel iletişim

d) uluslararası iletişim

216. İletişimde geri bildirim:

a) olumlu ya da olumsuz, anında ya da gecikmeli olabilir

b) olumlu olmalıdır

c) zamanında olmalıdır

d) olumsuz ve gecikmeli olmalıdır

217. Grup içi iletişime uymayan kavramı seçiniz.

a) aşağı düzeye iletişim

b) eşit düzey iletişim

c) kendi ile iletişim

d) yukarı düzeye iletişim

218. Gümrük nedir?

a) bir belgedir

b) bir ülkeye giren veya bir ülkeden çıkan mal veya eşya üzerinden alınan vergidir/ bir ülkenin giriş veya çıkışında gümrük denetiminin yapıldığı yerdir.    

c) bir kapıdır

d) bir sınırdır

219. ATA Karnesi nedir?

a) Atatürk karnesidir

b) yolcu için vize belgesidir

c) geçici olarak kabul edilen eşya için milli gümrük belgesi yerine kullanılmak üzere düzenlenen bir gümrük belgesidir.

d) sürücü belgesidir

220. Güzergah ne demektir?

a) bir yoldur

b) ana yoldur

c) yedek yoldur

d) yol üstü uğranılacak, geçilecek yerdir

221. Müsteşar kimdir?

a) kendisinden bilgi alınan, kendisine danışılan kimse veya bakanlıklarda ve elçiliklerde bakandan ve büyükelçiden sonra gelen en büyük yöneticidir.

b) bir Bakandır

c) Büyükelçilikte koruma görevlisidir

d) Kaymakam Yardımcısıdır

222. Kombina Taşımacılar Derneği demek;

a) her taşımada görev almak demektir

b) küçük esnafın yükünün taşınması demektir

c) birkaç sanayi kurumunun tek yönetimde birleşmesi demektir.

d) yolcu taşıma şirketi demektir 

223. CEMT/CM nedir?

a) gürültü uygunluk belgesidir

b) gürültü ve eksoz emisyonları için uygunluk belgesi.

c) şehirlerarası taşıma uygunluk belgesidir

d) ehliyet yerine verilen bir sertifikadır

224. Manifesto nedir?

a) manifaturada kumaşın sarılmış top halidir

b) yolcu listesidir

c) çıkış ve varış noktalarını gösteren güzergah yol haritasıdır

d) bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerininyapılacağı gümrük idaresine verilen liste/ bildiridir.

225. RO-RO nedir?

a) yüklü aracın yüküyle beraber gemiyle taşınmasıdır

b) havadan taşımacılıktır

c) boru hattı taşımacılığıdır

d) hiçbiri

226. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) taşıtlar dönüşlerinde güzergah değişikliği yapmaları halinde, dönüş güzergahı için geçiş belgesi tahsis edilir

b) Avrupa’ya yönelik taşıma yapmaya yetkisi bulunmayan taşıtlara, Avrupa ülkelerine ait geçiş belgeleri, dönüş yükü taşımaları için tahsis edilmez

c) a doğru b yanlış

d) a yanlış b yanlış

227. Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan diğer ülkeler ile ticarette aranan belge aşağıdakilerden hangisidir?

a) EURO 1 belgesi

b) EURO 2 belgesi

c) UND belgesi

d) TOBB  belgesi

228. Klasik Roma tiyatrosunda oyuncular temsil ettikleri rolleri, uygun maskeler takarak canlandırırlar ve yüzlerine taktıkları bu maskelerin adı: 

a) kişiliktir

b) dramadır

c) a yanlış b doğrudur

d) a yanlış b yanlıştır

229. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) kişilik kavram olarak “ferdin kültürü” olarak tanımlanır.

b) nasıl kültür bir toplumun yaşama tarzını gösteriyorsa, kişilikte ferdin yaşama tarzını ifade etmektedir.

c) a yanlış b yanlıştır

d) a doğru b yanlıştır

230. Kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru ifadeyi seçiniz.

a) aile faktörü etkilemez

b) coğrafi ve fiziki faktörler etkilemez

c) a yanlış b doğru

d) a yanlış b yanlış

231. Kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru ifadeyi seçiniz.

a) sosyal kültürel faktörler kişiliği etkiler

b) kalıtım ve bedensel yapı faktörleri kişiliği etkilemez

c) a yanlış b doğru

d) a yanlış b yanlış

232. Motivasyon kelime anlamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a) hareket etmek anlamına gelir

b) durmak anlamına gelir

c) isteksizlik anlamına gelir

d) kazaya meyilli anlamına gelir

233. Kişiliği etkileyen faktörlerden doğru ifadeyi seçiniz.

a) örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek

b) işlerin görünüşüne bakarak işe girişmek

c) kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek

d) kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek

234. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir

b) diğer kişilerin kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir   

c) diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder

d) insan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.

235. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) kişinin çevresindeki diğer insanlar kişinin yaşamını etkileyemezler

b) kişi yaşanan fiziki dünyanın etkisinden etkilenmez

c) a yanlış b doğru

d) a yanlış b yanlış

236. Davranışlar üzerine etki eden faktörü seçiniz.

a) suçlu kişide yakalanma ve ödetme korkusu yoktur

b) kafaları karmakarışık kişiler çalışmayı severler

c) kafanın karmakarışıklığı bulaşıcıdır, çevresindekilerin de kafalarının karışmasına neden olmaktadır. 

d) dürüst insanlarla çalışmak zordur

237. Doğru ifadeyi seçiniz.

a) kişinin yaşamındaki başarısı, iş hayatında da başarılı olmasını sağlar

b) kişinin yaşamla baş edememesi iş hayatında başarılı olmasını sağlar

c) kişi kendini planlamamakla başarıyı planlamış olur

d) doğru dostların başarıya etkisi yoktur

238. İki yönlü kara yolunun kullanıldığı ,dürt veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, geçme ve dönme dışında aşağıdakilerden hangisi sağ şeridi izlemek zorundadır?

a) kamyon

b) otomobil

c) kamyonet

d) otobüs

239. Hangi şartlarda sürücüler araç kullanmaktan derhal men edilir?

a) hız limitini %30 aşmak

b) yönetmeliğe aykırı ışık takmak

c) egzoz gaz ölçümünün zamanında yapılmaması

d) uyuşturucu ve keyif verici maddeleri kullanarak güvenli sürüş yeteneklerini kaybetmek

240.Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde; birinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) sürücü belgeleri 8 ay süre ile geri alınır ve 379 YTL para cezası verilir.

b) sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve 379 YTL para cezası verilir.

c) sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve 379 YTL para cezası verilir.

d) sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve 379 YTL para cezası verilir

241. Yönetmelikte belirtilen miktarlar üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüler suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defasında aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) sürücü belgeleri 2 yıl süre ile geri alınır ve 475.10 YTL para cezası ile cezalandırılır.

b) sürücü belgeleri 5 yıl süre ile geri alınır ve 760.90 YTL para cezası ile cezalandırılır.

c) sürücü belgeleri 1,5 yıl süre ile geri alınır ve 1.200 YTL para cezası ile cezalandırılır.

d) sürücü belgeleri 6 ay süre ile geri alınır ve 379 YTL YTL para cezası ile cezalandırılır.

242.Uyuşturucu ve keyif verici maddeleri alarak araç kullananlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) altı ay hapis, 760.90 YTL para cezası ve sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır

b)  altı ay hapis, 760.90 YTL para cezası ve sürücü belgeleri 6 ay geri alınır

c) altı ay hapis, 760.90 YTL para cezası ve sürücü belgeleri 1 yıl geri alınır

d) altı ay hapis, 760.90 YTL para cezası ve sürücü belgeleri geri alınmaz

243. Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur?

a) ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri

b) sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri

c) sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri

d) özel araçlar ve iş makinesi kullananlar

244. Zorunlu haller dışında hız sınırları en az şehirler arası karayollarında ……………km/s, oto yollarda………….km/s dır. Bu cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) 25-40

b) 20-40

c) 15-40

d) 15-45

245. Aşağıdakilerin hangisi psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesi gerektiren suçtur?

a) hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak

b) 0,50 promilin üzerinde alkollü araç kullanmak

c) geriye doğru 5 yıl içinde ikinci defa 0,50 promilin üzerinde alkollü araç  kullanmak

d) bir yıl içinde 5 defa hız sınırlarını %30 dan fazla aşmak

246. Sola dönüşlerde sürücülerin zorunluluklarından hangisi yanlıştır?

a) sola dönüş işareti vermek

b) yolun gidişe ayrılmış kısmının soluna yanaşmak

c) hız azaltmak

d) dar bir kavisle dönmek

247. Sürücüler; İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerin hangisini yapmak zorundadır?

a) hızını azaltarak yoluna devam eder

b) selektör yaparak gelen aracı uyarır

c) karşıdan gelenin durmasını bekler

d) aracını sağ kenara yanaştırır, gerektiğinde sağa yanaşıp durur

248. Araç kullanırken direksiyonu tutma pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir?

      a) 11:15

      b) 17:40

      c) 09:15

      d) 10:15

249.  Sisli, karlı ve yağmurlu yollarda takip mesafesi ne kadar olmalıdır?

a) 2 sn

b) 3,4 sn

c) 5 sn

d) 100 mt

250. Lastiklerin üzerindeki desenler ne işe yarar?

a) lastiği soğutmaya

b) yüzeydeki suyu boşaltmaya

c) tutunmaya

d) hepsine