nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Src Deneme Sınavı 3


 

101. CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan biri değildir?

a) malların kararlaştırılan süre içerisinde teslim edilmemesi,

b) eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürenin müsaade edilebilecek süreyi aşması halinde

c) nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi

d)ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış veya varış gümrüğünde beklemesi

 

102. Aşağıdakilerden hangisi Sevk Mektubunda yer alan bilgilerden birisi değildir?

a)sevk mektubu tarihi ve düzenleme yeri

b)göndericinin adı ve adresi

c)şoförün isim ve adresi

d) yükün yükleme yeri, tarihi ve teslim için belirlenen yer

103.Kazalar genellikle karayolunun hangi kesimde olmaktadır ?

a) kavşakları bol olan yol kesimlerinde

b) dönemeçleri bol olan yol kesimlerinde

c) dar köprü ve menfezleri olan kesimlerde

d) düz, kavşaksız ve eğimi olmayan yol kesimlerinde

104.Takoğraf kayıtları ne kadar süre ile saklanmalıdır?

a) bir yıl süre ile saklanmalıdır

b) iki yıl süre ile saklanmalıdır

c) bir ay süre ile taşıtta ve 5 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır

d) iki ay süre ile sürücüde 4 yıl süre ile şirkette saklanmalıdır

105. Bir Sürücü kaç gün çalıştıktan sonra bir gün istirahat hakkına sahiptir?

a) 6 gün

b) 12 gün

c) hiç istirahat etmez

d) iş yoğunluğuna göre değişir.

106. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araçlarında takograf bulunmayan çekici sürücüleri aynı zamanda araç sahibi değiller ise aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) sadece sürücüye para cezası kesilir

b) sadece araç sahibine(tescil plakasına) ceza kesilir

c) ceza kesilmez araç trafikten men edilir

d) sürücü ve araç sahibine ceza kesilerek araç uygun hale getirilinceye kadar trafikten men edilir


107. D Sınıf sürücü belgesi alacak adaylarda yaş şartı nedir?

a) 21 yaşını bitirmiş olmaları

b) 22 yaşını bitirmiş olmaları

c) 18 yaşını bitirmiş olmaları

d) 19 yaşını bitirmiş olmaları

 

108. Teknik şartlara uygun olmayan araçlara hangi muamele yapılır?

a) sürücüye ceza yazılarak araç trafikten men edilir.

b) araç en yakın servis istasyonuna götürülür.

c) ceza yazılarak teknik şartlara uyması için ihtar verilir.

d) sadece sürücüye ceza yazılır.

 

109.Bir şoför devamlı olarak kaç saat araç sürebilir?

a) 4.00 saat

b) 4.30 saat

c) 4.45 saat

d) 5.00 saat

 

110. Bir şoförün takoğraf kağıdını incelediğinizde 2 saat ara ile 15 dakika mola verdiğini gördünüz ne düşünürsünüz?

a) fazla mola verdiğini düşünürüm

b) kaytardığını düşünür kesinti yaparım

c) kurallara uygun olduğunu düşünürüm

d) mola süresinin 45 dakika olduğunu bir daha tekrar etmemesi gerektiğini

 

111. Bir şirketin trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken defterde bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

a) taşıtların cins ve plakalarını, şoförlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilecek yer bilgiler nelerdir?

b) taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri

c) taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı

d) taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu, işe çıkış saati, ve gidilecek güzergah

 

112. Takoğraf kağıtlarında şoförün hangi bilgileri denetlenebilmektedir?

a) yaptığı hız,

b) çalışma süreleri

c) dinlenme süreleri

d) hepsi

 

113. Kavşaklara yaklaşırken, yerleşim yerlerinde kaç metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır?

a) 30 metre

b) 150 metre

c) 75 metre

d) 45 metre

 

114. Hız kuralarını ihlal eden sürücülere bu suçun işlendiği tarihten geriye doğru; bir yıl içinde aynı kuralı beş defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri kaç yıl süre ile geri alınır?

a) 1 yıl

b) 2 yıl

c) 6 ay

d) 5 yıl

 

115. Araç sürücüsü yanında bulundurması gereken evrakları ne yapmalıdır ?

a) sadece beraberinde bulundurmalıdır

b) beraberinde bulundurmalı ve yetkililer sorduğunda göstermelidir

c) görünecek şekilde ön cama asmalıdır

d) görünecek şekilde kabinin içine sermelidir

116. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?

a) bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri

b) davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar

c) duygular ve düşünceler

d) bireyin eğitimi ve kültür düzeyi

 

117. Bireyin iş ortamında “dürüst” davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir?

a) yaşı

b) cinsiyeti

c) eğitim düzeyi

d) ahlaki olgunluk düzeyi

 

118. Aşağıdakilerden hangisi bir “Davranış” olarak tanımlanamaz?

a) Ahmet, aracını bakıma götürdü

b) Ahmet, aracının camını temizledi

c) Ahmet aracının temizliğine ve bakımına önem verdi

d) Ahmet aracının temizliği yapılırken bekledi

 

119. Eğer bir paketin üzerinde iki ayrı tehlike etiketi varsa ne anlama gelir?

a) devamlı diğer paketlerle yükleme yasağı vardır

b) bu paketten birden fazla tehlike oluşabilir

c) bu taşımayı itfaiyeye bildirmek gerekir

d) bu paket taşınamaz

 

120. İkaz levhasının üst yarısındaki numara neyi belirtir?

a) hangi tehlike maddenin yüklendiği

b) yükten hangi tehlikenin ortaya çıkacağını

c) maddenin yanma noktası

d) tankerin litre olarak kapasitesini

 

121. TIR karnesi kapsamında taşınması gereken eşyanın gümrükten geçişi esnasında gümrüğe sunulması gerekli olan evraklar nelerdir?

a) çeki listesi

b) karayolu taşıtı onay belgesi

c) CMR belgesi

d) hepsi

 

122.Karayolu Taşıtı Onay Belgesi kaç yıl geçerlidir?

a) 6 ay

b) 2 yıl

c) 4 yıl

d) 5 yıl

123. TIR Karne giriş-çıkış yaprakları veya veri bilgilerinin Gümrük İdaresince karşılaştırılarak, çakıştırılmasına ne ad verilir?

a) bir TIR işleminin sona ermesi

b) bir TIR işleminin başlaması

c) bir TIR işleminin ibrası

d) bir TIR işleminin onaylanması

 

124.Yoğun kış koşulları altında taşıma yapan bir aracın hareket gümrüğünden çıkış gümrüğüne gider iken yolda mahsur kalması halinde yapılması gerekenler nelerdir?

a) en yakın emniyet, jandarma, gümrük, sağlık gibi mercilere müracaat edilerek alınacak belge ile aracın transit süresinin durdurulmasının sağlanılması gerekir.

b) araç, TIR parkına çekilir ve fırtınanın dinmesi beklenir.

c) araç motorları ve flaşörleri açık halde yolda bırakılır.

d) araç içerisinde karayolları veya belediye görevlilerinin gelmesi beklenir.

 

125. Bir hastalığa bağlı olarak gelişen rahatsızlıkların teminat kapsamına alınan poliçe poliçenin aşağıdakilerden hangisidir?

a) CMR Sigortası

b) Kasko Sigortası

c) Yeşil Kart Sigortası

d) Sağlık Sigortası

 

126. Taşıma yaptığımız ve/veya özel amaçlarla kullandığımız otomobil / ticari araçların ülke içi ve uluslararası risklerine yönelik yaptırabileceğimiz poliçeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) kasko

b) yeşil kart

c) trafik mesuliyet sigortası

d) hepsi

 

127. Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) prim ödemek

b) poliçe gereklerini yerine getirmek

c) hasar/olayları zamanında ihbar etmek

d) hepsi

 

128. Federal Almanya Otoyollarından bilet alarak geçişlerde aşağıdakilerden hangisi dokunmatik bilgisayara girilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

a) kamyonun kayıtlı olduğu ülke

b) rotanın başlangıç ve bitiş noktası

c) sürücünün adı soyadı

d) araç plakası

129. Aşağıda belirtilen vize türlerinden hangisi yük boşaltmak için alınması gereken vize türüdür?

a) Transit vize

b) Çalışma İzni vizesi

c) Giriş vizesi

d) Öğrenci vizesi

 

130. Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır ?

a) araç Türk plakalı, yükün menşei Türk, boşaltma yapılacak ülke Yunanistan

b) yükün menşei Türk, aracın plakası Bulgaristan,boşaltma yapılacak ülke Bulgaristan

c) yükün menşei Romanya, aracın plakası Türk, boşlatma yapılacak ülke İran

d) yükün menşei Alman, aracın plakası Alman, boşaltma yapılacak ülke İran

 

131. Aşağıdakilerden hangi evrak geçiş belgesi alabilmek için zorunlu değildir ?

a) bir önceki belge dağıtım formu

b) TIR Karnesi

c) uygunluk

d) ruhsat

 

132. Kaza yerinden hangisi ilk önce taşınmalıdır?

a) omurga kemiği kırık olanlar

b) yanığı olanlar

c) şoka girmekte olanlar

d) kalbi 20 dk. önce durmuş olanlar

 

133. Ayağı kırık olan kazazedeler nasıl taşınmalıdır?

a) sedye ile

b) bir kişi ile sırtta

c) iki kişi ile kucakta

d) atellenen ayak ile bastırılarak

 

134. Solunum zorluğu olan kimseye hangisi uygulanır?

a) sırtüstü yatırılır,başı çeneye yaklaştırmak için altına yastık konur

b) yüzüstü yatırılır, karın altına yastık konur

c) yan yatırılıp dil kontrol edilir, baş geriye bükülür

d) hiç bir şey yapılmadan hastaneye sevk edilir

 

135. TIR Karnesinin en son sarı voleti ne olarak adlandırılır?

a) hamule senedi

b) konşimento

c) hasar ve tespit tutanağı

d) CMR

136. Aşağıdaki geçiş belge türlerinden hangisi araç tipine göredir?

a) ücretli/ücretsiz

b) saat ücretli

c) konvansiyonel

d) UBAK

 

137. Aşağıdakilerden hangisi araç için gerekli bir belgedir?

a) TIR Karnesi

b) mal faturası

c) pasaport

d) yeşil kart sigortası

 

138. 96/96/EC Sayılı AT Direktifi doğrultusunda kapsam dahilindeki tüm motorlu araçlar ve römorklarının, tescil tarihinden itibaren her yıl geçtikleri muayenenin adı nedir?

a) trafik muayenesi

b) yol değerlilik testi ve sertifikası

c) fren testi ve sertifikası

d) kara taşıtı uygunluk belgesi

 

139. Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumluluklarının sigorta kanunu genel şartları ve mevzuat çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinden güvence altına alındığı sisteme ne denir?

a) banka

b) kasa

c) sigorta

d) depo

 

140. Kişilerin canının veya bedeninin bir bölümünün kayba uğraması ihtimaline karşı başvurulan sigorta türü hangisidir?

a) can sigortaları

b) mal sigortaları

c) sorumluluk sigortaları

d) yangın sigortaları

 

141.Kişilerin mal varlıklarında belli tehlikeler sonucu meydana gelebilecek fiziksel ve para ile ölçülebilir kayıpların söz konusu edildiği sigorta türü hangisidir?

a) can sigortaları

b) mal sigortaları

c) sorumluluk sigortaları

d) sağlık sigortaları

 

142. Mal varlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) can sigortaları

b) mal sigortaları

c) sorumluluk sigortaları

d) sağlık sigortaları

 

143. Taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararlar hangi sigorta kapsamındadır?

a) can sigortaları

b) hırsızlık sigortaları

c) sorumluluk sigortaları

d) yangın sigortaları

 

144. Aşağıdaki sigortalardan hangisi zorunludur?

a) kasko sigortası

b) trafik sigortası

c) sağlık sigortası

d) bireysel emeklilik sigortası

 

145. Sigorta hangi hallerde teminat dışına kalır?

a) şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda

b) şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda

c) otoyollarda meydana gelen kazalarda

d) oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda

 

146. Sigortalarca kaza anında derlenecek evraklardan hangisi istenmez?

a) trafik (jandarma) zaptı

b) alkol raporu

c) egzoz gazı muayenesifotokopileri

d) kazaya karışan araçların ruhsat

 

147. 50 promülden az alkollü araç kullanan sürücüler için sigorta hangi oranda geçerlidir?

a) yarısı oranında (%50) geçerlidir

b) sigorta geçerli değildir

c) tamamen geçerlidir

d) sadece maddi hasarlar için geçerlidir

 

148. Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu hangi kayıpları karşılar?

a) kazaya karışan karşı tarafın hasarını

b) bize ait olan aracın asarını

c) çalınan aracın hasarlarını

d) bize ait araçtaki eşyaların hasarını

149. Devamlı olarak 4,5 saat ile sınırlanan araç kullanma yasağı aşağıdakilerden hangi grup sürücüler için geçerlidir?

a) ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

b) il içi ve il sınırları içinde faaliyet gösterenler

c) taksi ve minibüs şoförleri

d) sadece tır şoförleri

 

150. Şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat haline getiren şoförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici tedbirleri almak kimin görevidir?

a) Ulaştırma Bakanlığının

b) yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin

c) kara yollarında trafik güvenliğini sağlayan trafik görevlilerinin

d) şoförler ve otomobilciler federasyonunun