nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Src Deneme Sınavı 1


1. İlkyardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir?

a) sürücülerin isteğine

b) sürücü ve yolcuların sağlık durumuna

c) aracın yeniliğine

d) aracın tipi ve içinde bulunacak kişi sayısına göre         

2. Hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hastaya alınabilecek ilkyardım önlemidir?

a) kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması     

b) vücut sıcaklığının düşürülmesi yüz üstü yatar pozisyona alınması

c) kanamanın durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi

d) kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulması ve su serpilmesi

3. Bayılan kazazedeye aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

a) şekerli, soğuk içecek verilir

b) duyu organları uyarılır              

c) vücut sıcaklığı düşürülür

d) hastaneye götürülür

4. Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı  kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça  görev yapar?

a) basınç regülatörü

b) dört devreli emniyet supabı               

c) çift devreli servis (ayak) fren supabı

d) basınçlı hava deposu

5. Ekonomik araç kullanımı için uygulanması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?

a) otoban yolları kullanmak

b) gaza az basmak

c) uygun devir sayısı ve vites seçmek     

d) yokuş aşağı vitesi boşa almak

6. Araç kullanırken yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) yakıt filtresi temizlenir

b) benzin filtresi temizlenir

c) hava filtresi temizlenir

d) radyatör temizlenir

7. Araç sürücüsü yola çıkmadan önce kaza halinde alabileceği önlemleri nereden okuyabilir?

a) sevk irsaliyesinde

b) ADR kanununda

c)  kaza talimatında          

d)  güzergah belgesinde

8. ADR Belgesi nedir ?

a) genel turizm kararnamesi ve ekleri

b) ADR’ye göre tehlikeli maddeler sürücü eğitiminin alındığını ispatlayan belge   

c) taşımacının tehlikeli maddeyi teslim aldığını belirten belge

d) tehlikeli maddeler paketleri için verilen izin

9. Harita üzerinde gösterilen işaretlerden hangisi uluslararası yol numarasıdır?

a) O-3

b) E-80    

c) D100

d) K2

10. Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?

a) probleme girmemek                      

b) problem tespit edildikten sonra çözmek

c) problem oluştuktan sonra uzmanına çözdürmek

d) problemi iyi anlamak

11. Sollama esnasında aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?

a) doğru karar  

b) doğru yer          

c) doğru hız        

d) aracın yükü          

12. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır?

a) 1    mm

b) 1.6 mm            

c) 2.6 mm

d) 3    mm

13. Aşağıdakilerden hangisi 1.derece güvenlik gereci değildir?

a) lastik           

b) korna

c) yangın söndürücü                      

d) ışıklar

14. Aşağıdakilerden hangisi sürüşü etkileyen insan faktörlerinden değildir?

a) sürücünün psikolojik ve fizyolojik durumu

b) aracın özellikleri            

c) sürüş deneyimi

d) sürücünün yargı ve tutumları

15. Aşağıdakilerden hangisi trafikte oluşan uykusuzluğu gidermenin en etkili yoludur?

a) radyo dinlemek

b) kafein alımı

c) araçtan inip, kısa süreli bir yürüyüş yapmak

d) uygun bir yerde park edip, yeterli uykuyu alıncaya kadar uyumak                   

16. Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamama nedenidir?

a) sabırlı olmak

b) dikkatini vermek

c) karşımızdakinin konuşmasına fırsat vermemek             

d) konuşmacının kendini ifade etmesine izin vermek

17. Karayolları Trafik Kanunu hükümleri gereğince kamyon, çekici ve otobüslerde bulundurulması zorunlu donanım hangisidir

a) takograf

b) taksimetre

c) telsiz

d) telefon

18. Kanunla düzenlenen hususların uygulanmasına yönelik detayları gösteren yönetmelikler hangi makam tarafından çıkarılır?

a) ilgili Bakanlık                

b) TBMM

c) ilerde Valilik

d) ilçelerde Kaymakamlık

19. Motorlu Taşıtların Karayolu Uygunluk Belgesi onay kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir

a) Türk Standartları Enstitüsü     

b) Araç Muayene İstasyonları

c) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı       

d) Ulaştırma Bakanlığı

20. Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri hangi yönetmelik ile düzenlenmiştir?

a) Karayolu Trafik Yönetmeliği

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği     

c) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği

d) Araç Muayene İstasyonları Yönetmeliği

21. Uluslararası eşya taşıyan araçların güzergah kat etme süreleri hangi Bakanlık tarafından tespit ve ilan edilir?

a) Maliye ve Gümrük Bakanlığı

b) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

c) İçişleri Bakanlığı   

d) Dışişleri Bakanlığı

 22. Bozulabilir gıda maddesi ve benzeri yüklü frigorifik taşıtların Avusturya ve Macaristan Geçiş Belgesi tahsis edilebilmesi için hangi belgeye sahip olması zorunludur.

a) tır karnesi

b) sağlık sertifikası              

c) transit beyannamesi

d) gümrük çıkış beyannamesi

 23. Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?

a) arkadan gelen aracın hızını tahmin etmek

b) arkadan gelen aracın cinsini ve mesafesini tahmin etmek

c) öndeki araçların hızlarını ve mesafelerini gözlemek

d) gireceği  şeridin  boş  olup  olmadığını  kontrol  etmek, bu şeritten gelen araç varsa emniyetle geçmesini beklemek                       

24. Trafik kazasına karışan bir sürücünün (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) sorumlu olduğu görevlerden biri de:

a) yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemektir.

b) trafik  için  bir  tehlike  oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya  yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almaktır.    

c) kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmektir.

d) kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi etmek veya ettirmektir.

 25. Trafik kazasına karışan bir sürücünün dikkat edeceği hususlardan biri de:

a) Trafiği   etkilemeyen,   can  ve  mal  güvenliğini  tehlikeye  düşürmeyen,   ölümlü, yaralanmalı veya hasarlı kazalarda sorumluluğun belirlenmesine  yarayacak iz  ve   deliller dahil, kaza yerindeki durumu değiştirmemektir. 

b) Kaza yerindeki durumu krokiye geçirmek ve rapor halinde ilgililere vermektir.

c) Yeniden bir trafik kazası olmasın diye yolu trafiğe kapatmaktır.

d) Aksine, yolu trafiğe açık tutmak için diğer araçları durdurup, yolcu ve  sürücülerin yardımını sağlamaktır.

26. Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde işlenen trafik suçlarına ait ceza puanı toplamı yüz sayıyı aştığı takdirde, sürücü belgeleri kaç ay süre ile geri alınır?

 a)  2 ay süreyle                                        

 b)  3 ay süreyle                                     

c)  6 ay süreyle

d)12 ay süreyle

27. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüleri 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat sürebilirler?

 a)  8 saat                                                   

b)  9 saat                                                    

c) 10 saat

d) 12 saat

28. Aracınızda radyo, görüntü cihazı, telsiz, telefon, telgraf ve benzeri cihaz takmak isterseniz ne yaparsınız?

a) gerekenler için ruhsatname alırım.            

 b) başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederim.

 c) bu cihazları faturalarıyla birlikte alırım.

 d) bu cihazları aracıma takmamaya çalışırım.

29. Motorlu bir aracın işletilmesi için yaptırılacak zorunlu sigorta hangisidir?

a) mali sorumluluk sigortası          

b) kasko sigortası                                     

c) yangın sigortası

d) hayat sigortası

30. Ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüleri sürekli en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

a) 4 saat                                                      

b) 6 saat

c) 4,5 saat      

d) 3 saat

31. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

a) kasko sigortasından

b) mali sorumluluk sigortasından

c) kaza sigortasından

d) garanti fonundan              

32. Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır

a) kaza sigortası

b) kasko sigortası                  

c) mali sorumluluk sigortası

d) sağlık sigortası

33. TIR araçlarının hudut kapılarından giriş ve çıkışlarında hangi işlemler önce yapılır?

a) polis işlemleri                    

b) gümrük işlemleri

c) kontrol işlemleri

d) muayene işlemleri 

34. Gümrüklü bir eşya için fiilen ödenen veya ödenecek veya ödenebilecek bedel nasıl tanımlanır?

a)      FOB Kıymeti                  

b)      CIF Kıymeti

c)      Gümrüklenmiş Değer

d)     Maliyet Değeri

35. Eşyaların karayolundan uluslar arası nakliyatı için mukavele sözleşmesi (CMR) hangi taşımalarda uygulanır?

a) uluslararası posta anlaşmaları gereğince yapılan taşımalarda

b) cenaze taşımalarında

c) ev eşyası taşımalarında

d) ücret karşılığı kara taşımalarında             

36. Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye’ye ithal veya buna teşebbüs etmek fiili hangi suçu teşkil eder?

a)      kaçakçılığa teşebbüs

b)      kaçakçılık                        

c)      kaçakçılığa müsamaha

d)     kaçakçılığa yardım

37. D Sınıf  Sürücü Belgesi alacak adaylarda yaş şartı nedir?

a) 21 yaşını bitirmiş olmaları

b) 22 yaşını bitirmiş olmaları

c) 18 yaşını bitirmiş olmaları

d) 19 yaşını bitirmiş olmaları

38. Çekici ve Kamyon kullanacaklara aşağıdaki sürücü belgelerden hangisi verilir?

a)      C-Sınıfı Sürücü Belgesi

b)      D-Sınıfı Sürücü Belgesi

c)      E- Sınıfı Sürücü Belgesi (1998 yılından sonra)

d)     F-Sınıfı Sürücü Belgesi

39.  Trafik cezalarında tahsilat derhal yapılmadığı durumlarda, cezanın ne kadar süre içersinde  ödenmesi gerekir?

a) Tutanağın tebliği tarihinden 10 gün sonra

b) Tutanağın tebliği tarihinden sonra10 gün içinde

c) Tutanağın tebliği tarihinden 7  gün sonra

d) Tutanağın tebliği tarihinden sonra 7 gün içinde 

40. Otoyolda  Otomobiller için uyulması gereken hız sınırı nedir?

a)      90 km/s

b)      80 km/s

c)      120 km/s

d)     100 km/s

41. Şehir içi kamyonların uymaları gereken hız sınırı nedir?

a)      80 km/s

b)      50 km/s

c)      90 km/s

d)     60 km/s

42. Kontrolsüz kavşakta öncelik hangi aracındır?

a)      sağdan yaklaşan

b)      soldan yaklaşan

c)      motorsuz aracın

d)     hiçbiri

43. Hangi sürücü Belge ile yalnız kendi sınıfındaki aracı kullanabilir?

a)      B  Sınıfı Sürücü Belgesi ile

b)      H - Sınıfı Sürücü Belgesi ile

c)      C- Sınıfı Sürücü Belgesi ile

d)     E- Sınıfı Sürücü Belgesi ile

44. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi olmadan ticari maksatla kayıt ve tescil edilmiş bir aracı süren sürücülere ne tür cezai müeyyideler uygulanır?

 a) sürücüye para cezası kesilir,araç trafikten men edilir

 b) araç sahibine(tescil plakasına)ceza kesilir,araç trafikten men edilir

 c) sürücüye   para   cezası   kesilir,   sürücü  aynı  zamanda  araç sahibi değil ise tescil plakasına da ceza kesilir ve araç 7 gün süre ile trafikten men edilir

d) araç trafikten 20 gün süre ile men edilir

45. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami uzunluğu en fazla olan hangisidir?

  a) körüklü otobüsler

  b) çift katlı otobüsler

   c) yarı römorklu araçlar

   d) iki römorklu katarlar

46. Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufunda fayda sağlar?

   a) harita ve kroki

   b) stepne

   c) reflektör

   d) yangın tüpü

47. Aşağıdakilerden hangisi “B”sınıfı sürücü belgesiyle sürülmez?

    a) otomobil

    b) minibüs

    c) kamyonet

     d) kamyon

48. Yerleşim yerleri dışındaki yollarda,tehlikeli madde taşıyan araçlar ile diğer araçlar arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

   a) 20

   b) 30

   c) 40

   d) 50

49. Sürücüler, araçların hızını aşağıdakilerden hangisine göre ayarlamak zorundadırlar?

 a) aracın markasına,modeline ve tipine göre

 b) aracın fenni muayenelerden geçip geçmediğine göre

 c) sürücünün sağlık ve zindelik durumuna göre

 d) aracın cinsine,yol,hava,görüş,yük trafik durumuna göre

 

50. Sürücüler, aşağıdaki durumların hangisinde şerit değiştirebilirler?

 a) önlerinde seyreden araç yoksa

 b) arkalardan gelen araç yoksa

 c) arkalarından gelen araca yol vermek için

 d) geçmek, dönmek ve park etmek  için