nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

R1-R2 YETKİ BELGESİ


R YETKİ BELGESİ

Taşıma İşleri Organizatörlüğü

                      R yetki belgesi artık Taşıma işleri Organizatörlüğü olarak değişiyor bu yasa 01.01.2019 Tarihinden yürürlüğe ğirdi. Belgenizi Taşıma işleri Organizatörlüğü olarak değiştirmek için tarafımızdan bilgi ala bilirsiniz. Ulaştırama ve alt yapı bakanlığı danışmanlığı hakkında 1 numara.


                      Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek ya da gösteren taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek; taşıma türlerinin birlikte ve birbirlerini bütünleyici olarak hizmet vermesini, denetlemelerin ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacındadır.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği çerçevesinde; 
 

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen R1 ve R2 Yetki Belgeleri, üzerlerinde belirtilen geçerlilik tarihi boyunca geçerliliğini sürdürecektir,
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiği tarihten (01.01.2019) sonra geçerlilik süresi dolan R1 ve R2 Yetki Belgeleri, “taşıma işleri organizatörü yetki belgesi” ile değiştirilecektir. Değiştirilen yetki belgesi ücreti, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’nde belirlenen yetki belgesi ücreti üzerinden hesaplanan yenileme ücretine tabi olacaktır.
  • Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçerlilik süresi devam eden R1 ve R2 yetki belgesi sahiplerinin hakları, görev, sorumluluk ve faaliyet alanı, belge geçerlilik süresi boyunca Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine tabi olacaktır.
  • Taşıma işleri organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yeni yetki belgesi alacaklar için Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi ücreti 150.000 (yüz elli bin) Türk Lirasıdır.
  • Taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi yenileme ücreti, o yıla ait yetki belgesi ücretinin %5 (yüzde beş) ‘dir.

 

Bilgi için bizi arayın.