nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ŞARTI

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME ŞARTI

Bilindiği üzere, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 60/e maddesi gereği, yetki belgelerine kayıtlı taşıtları kullanan sürücüler, her beş yılda bir, bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir bir sağlık raporu almak zorundadırlar.

Anılan maddede geçen "bedeni" ve "psikoteknik" açıdan sağlıklı olunduğunu gösterir raporlarının çoğunlukla aynı sağlık kuruluşu tarafından verilmemesi nedeniyle, her iki durumun da tek bir rapor ile sağlanması mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, her iki sağlık durumunun da aynı raporda gösterilmesi veya söz konusu raporların aynı yerden alınması zorunluluğu bulunmayıp, sürücünün;

- bedeni olarak sağlıklı olduğunu gösterir raporun yetkili sağlık kuruluşundan,
 
- psikoteknik açıdan sağlıklı olduğunun gösterir raporun da bu konuda yetkilendirilmiş bir başka kuruluştan alınması uygun bulunmaktadır

Sürücülerin söz konusu raporları sadece Sağlık Bakanlığı tarafından bu konularda yetkilendirilen kuruluşlardan almaya özen göstermeleri ve söz konusu raporu/raporları seyahat boyunca yanlarında bulundurmaları önemle duyurulur.

Alıntıdır: KUGM