nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Psikoteknik BelgesiPsikoteknik Belgesi Nedir ?
 
Psikoteknik değerlendirme,çalışma psikolojisinin bir dalıdır. Bireyin belirli bir işteki yeterliliğini ortaya koymak amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel yeterliliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Yani psikoteknik bireyin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamak için tasarlanmış bir inceleme ve değerlendirme şeklidir. Psikoteknik, fizyolojik ve psikolojik yöntemlerle çalışanı değerlendirmektedir. Amacı bireyi elemek değil, yeteneklerine uygun işe yönlendirmektir.Böylece meslek hastalıkları, iş kazaları ve uyumsuzlukları azaltmış yada önlemiş bulunuyoruz.

Sürücülerde Psikoteknik Değerlendirme Testi

Sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel özelliklerinin (Algı, dikkat, hafıza, muhakeme vb.); psikomotor yetenek ve becerilerinin (Tepki hızı, göz, el, ayak koordinasyonu vb.); tutum-davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin (Risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol vb.) ölçülmesi ve sürücülük açısından uygunluğu yada yeterliliği hakkında bir sonuca varılmasına denir. Bu testle aşağıdakilerin tespiti yapılabilmektedir.

• Görsel ve işitsel uyaranlara doğru tepki hızları
• Muhakeme yetenekleri
• Periferal görme alanları ve ikili işlem becerileri
• İki el koordinasyonu
• Seçici ve sürekli dikkat düzeyleri
• El ayak göz koordinasyonları
• Hız ve mesafe tahmin kabiliyetleri
• Görsel algılama ve takip kabiliyetleri değerlendirilmektedir.
 

Nasıl Uygulanmaktadır ?

1. aşama:
Psikoteknik Değerlendirmede, sürücü önce uygulamayla ilgili bilgilendirilir ve psikolog eşliğinde mevzuata uygun sistem ve yazılımlar kullanılması suretiyle teste alınır

2. aşama: Testi takiben psikiyatri uzmanı doktor tarafından yapılacak olan muayenedir ki bunu müteakiben, doktorun vereceği Psikoteknik raporu il sağlık müdürlüğünce görülür ve onaylanır. Sonucunda Psikoteknik Değerlendirme Kartı düzenlenerek raporla birlikte hak sahibine verilir.

Testin Süresi ve Sonucu: Sürücülere uygulanan testin süresi ortalama bir saattir. Testin bitiminde sonuç anında öğrenilebilir.

Psikoteknik Raporu ve Kartı: Sürücüye uygulanan test ve psikiyatrik muayeneden sonra elde edilen bulgular ve uzmanın görüşünü belirtir rapor, onaylanmak üzere il sağlık müdürlüğüne sunulmaktadır. Ayrıca sürücü için ehliyetle aynı boyutlarda ve yapılan değerlendirmenin özetini tanımlayan bilgilerin bulunduğu plastik kartın basımına başlanmaktadır. En sonunda kart ve il sağlık müdürlüğünden onaylanmış psikoteknik değerlendirme belgesi başvuru sahibine teslim edilmekte ve süreç tamamlanmaktadır.

İstenilen belgeler
• 1 Adet Fotoğraf
• Ehliyet Fotokopisi
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi
• Psikoteknik-Taahütnamesi

Psikoteknik Yenileme işlemi 5 yılda bir yapılmaktadır.