nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Psikoteknik Belgesi

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR ?

Bu soru sıklıkla sorulan bir sorudur.  Psikoteknik belgesi adından da anlaşılacağı gibi sürücünün fiziksel ve ruhsal bakımdan ticari araç kullanmasın da bir mani olup olmadığını ölçen bir makinadır. Sürücü adayının reflekslerini, algısını ve sinirlerini kendi uygulama ve yöntemleriyle ölçüp raporlar. Bu rapor kişinin sürücü olup olamayacağı hakkında değerlendirmelere sahiptir. Bu değerlendirmeler belirli bir ölçülerin üzerin de olması gerekir ki kişiye olumlu bir rapor çıksın.

Nereler de kullanılır ?

Ticari araç kullanan şöforler de (Taksi), Servis minibüslerin de, Kamyon ve kamyonet tipi yük taşıyan araçlar da, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan otobüsler ve minibüslerin de sürücünün bulundurması gereken belgedir.

Psikoteknik belgesi nerden ve nasıl alınır ?

İl Sağlık Müdürlüğünün yetki verdiği psikoteknik merkezlerinden alınır. Kişi önce den psikoteknik merkezlerinden randevü oluşturur daha sonra psikiyatris eşliğinde makinaya girer.

Psikoteknik belgesinin süresi nedir ?

Psikoteknik belgesinin 5 yıllık bir süresi vardır. Beş yıl sonra aynı uygulama tekrar yapılır.

SÜRÜCÜLERDE ARANILACAK ŞARTLAR İLE DEĞERLENDİRME VE MUAYNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MADDE 1-(1) Sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerini objektif yöntemlerle ölçmek üzere açılacak psikoteknik merkezlerinin nitelikleri, faaliyetleri, ruhsatlandırılması ve denetimleri ile psikeyatri muayenesi ile ilişkin usul ve esasları belirtmektedir. 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşları  bünyesinde veya müstakil olarak açılacak psikoteknik değerlendirme merkezlerini psikiyatri muayenesi yapan gerçek kişileri ve sağlık kurum/kuruluşlarını değerlendirmeye tabi tutulacak sürücüleri kapsar tanımlar 

MADDE 3-(1) Bu usul ve esaslarda geçen; 

a) Bakan: Sağlık Bakanını, 

b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, 

c) Genel Müdür: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünü, 

ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

d) Kanun: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 

e) Merkez: Psikoteknik değerlendirme yapmak üzere Müdürlükçe ruhsatlandırılmış ve bu usul  ve esaslara uygun olarak faaliyet gösteren psikoteknik değerlendirme merkezlerini, 

f) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğünü, 

g) Değerlendirme: Değerlendirmeye tabi tutulacak sürücülerin güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin; kişilik, tutum ve muhakeme gibi özelliklerinin bilgisayar destekli testler aracılığı ve gerektiğinde diğer test yöntemleri ile psikolog tarafından yapılan değerlendirmeyi, 

ğ) Test cihazı: Yetkilendirilmiş meslek kuruluşu tarafından norm onayı verilmiş bilgisayar tabanlı psikoteknik değerlendirme test sistemini içeren TSE/CE belgeli cihazını,ifade eder.