nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Ody Belgesi


ODY BELGESİ NEDİR?

- Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) ODY türü mesleki yeterlilik belgesi isteğini belirten bir dilekçe, ( Tarafımızdan alabilirsiniz )
- Başvuru sahibinin kurucu ortak, ortak, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür unvanlarından birisiyle görevli veya temsil ve/veya ilzama yetkili kişi olduğunun belirtildiği ve adının geçtiği 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği,
- Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
- T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
- 4 x 6 ebadında vesikalık 2 Adet fotoğraf,


(ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ)

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek yada tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri unvanlarla istihdam edilen kişileri ifade etmektedir.

30 Haziran 2010 Tarihinden İtibaren Yürürlüktedir

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki Belgesi Sahiplerinin Yükümlülüğü” başlıklı 43 üncü maddesinin 15’nci fıkrası; “Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilikle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Buna göre;Mevcut (eski) yetki belgesi sahibi firmalar ÜDY( Üst Düzey Yönetici ) veya ODY ( Orta düzey Yönetici ) belge türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip kişileri faaliyetleri süresince istihdam etmekle yükümlüdür. Yetki belgesini yeni almış firmalarda 6 ay içinde yükümlüklerini yerine getirmek ve eski yetki belgeli firmalarda olduğu gibi faaliyetleri süresince bu kişileri istihdam etmekle (muhafaza etmekle) yükümlüdürler.
 

ODY 1 : Uluslararası yolcu taşımacılığı
ODY 2 : Yurtiçi yolcu taşımacılığı
ODY 3 : Uluslararası eşya-kargo taşımacılığı
ODY 4 : Yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı

ODY BELGESİNİ KİMLER ALIR?

AŞAĞIDAKİ YETKİ BELGELERİNDEN BİRİNE SAHİP OLAN FİRMALAR ORTA DÜZEY YÖNETİCİ BELGESİ OLAN PERSONEL İSTİHDAM ETMELERİ ZORUNLUDUR.

A1: (Ticari amaçla Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A2: (Ticari amaçla Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
A3: (Ticari amaçla Oto kiralama işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
B2: ( a-Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b-Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlar),
C3: (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşıması yapan gerçek ve tüzel kişiler),
D2: ( a- Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre arızi sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
b- Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapanlar,
c- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği belgesi olanlar),
F1: (Ticari amaçla Yurtiçi yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
F2: (Ticari amaçla Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G1: (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G2: (Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G3: (Ticari amaçla Yurtiçi kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
G4: (Ticari amaçla Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda acentelik yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H2: (Ticari amaçla Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
H1: (Ticari amaçla Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan gerçek ve tüzel kişiler),
K1: (Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya taşımacılığı yapanlar),
K3: (Ticari amaçla Ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişiler),
M1: (Ticari amaçla İl sınırları içerisinde kargo işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
N1: (Ticari amaçla İl sınırları içinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapan gerçek ve tüzel kişiler),
P1: (İl sınırları içinde dağıtım yapan gerçek ve tüzel kişiler),
T2: (Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerindeki yolcu terminali işletmeciliği yapanlar) ve
T3: (Eşya terminali işletmeciliği yapanlar)