Yükleniyor...

Ody belgesi nasıl alınır ?


ODY belgesi almak isteyen şef, uzman, kısım amiri, idari işler amiri, operasyon yöneticisi vb kişilerde aranan şartlar aşağıdaki gibidir.

Başvuruyu yapan kişinin  orta düzey yönetici olduğunu gösteren ve 25 Şubat 2006 tarihinden önceki 3 yıllık döneme ait ticaret sicil gazetelerinin onaylı örneği yada çalışmakta olduğu veya daha önce çalıştığı firmalardan faaliyet alanına göre alacağı ve bu firmalarda 25 Şubat 2006 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle orta düzey yönetici olarak ( müdür, şef, uzman, operasyon yöneticisi ve benzeri ünvanlarla) görev yaptığını belirten, çalışma süresi / sürelerinin yer aldığı firma yazısı,

Sözkonusu firma/firmalarda çalıştığı döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,

Yukardaki şartları sağlayamayan başvuru sahiplerinin 98 saatlik Ody eğitiminin ardından ODY sınavına girerek başarılı olmaları halinde Ody belgesini almaya hak kazanırlar.