Yükleniyor...

K3 Belgesi Kuruluşu


K3 Belgesi almak için hazırlanması gereken evraklar aşağıda belirtilmiş olup takıldığınız noktada lütfen bizimle iletişime geçiniz.

K3 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru ve taşıt formu,       
2-Kuruluş ve değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı,
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı,
5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları ve adli sicil Belgeleri aslı,
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi,
7-Taşıt Ruhsatlarının Fotokopisi ( Son Hali )
8-Vergi Levhası Fotokopisi,
9-En az 5.000 TL sermaye ve 20 yaşını geçmeyecek 30 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıt ruhsat fotokopileri.