nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

Hijyen Eğitimi


Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen eğitimlerini işyeri yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler olmak üzere, konaklama hizmeti veren, gıda üretimi yapan işyerleri ve insan bedenine temasın olabileceği temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde iş yeri çalışanlarının almaları zorunludur.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak hazırlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu yönetmeliğe göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil işyerlerinde, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini işyeri yetkilileri sağlamalıdır.

 

Hijyen Yönetmeliği Hangi İş Kollarını Kapsar?
 

·         Gıda üretim ve perakende iş yerleri.

·         İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.

·         Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve piercing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler.

·         Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler.

·         İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri.

·         Komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kolları.


Çalışmaya Engel Teşkil Eden Hastalıklar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini / bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene dek bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar;

·         Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundakiler.

·         Vücudun görünür kısımlarında açık / enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.

·         30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimini Nerelerden Alınır?

Eğitimler, Genel Müdürlüğe bağlı öğretim kurumları tarafından verilir. İşyeri sahipleri ve işletenleri, komisyonca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu eğitimleri çalışanlarına kendi imkânlarıyla da verebilir.

Hijyen eğitiminin nasıl alacağınız konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek için bizimle irtibata  geçebilirsiniz.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?

Eğitimler sekiz saatten az olamaz.

Hijyen Eğitimini Ne Zamana Kadar Vermemiz Gerekir?

Yönetmelik 05.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,bir yıl içinde alınması gerekmektedir.

5 TEMMUZ 2014 SON GÜN…

EKODAN DANIŞMANLIK SİZE BU HİZMETİ VERMEKTEN GURUR DUYAR.