Yükleniyor...

G2 Belgesi Kuruluş


G2 yetki belgesini yeni alacaklar için hazırlanması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

G2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru  formu,                                  
2-Kuruluş ve değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı,
4-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,
5-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları yazılı nüfus cüzdan fotokopileri ve Adli sicil Belgesi aslı,
7-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi,
8-30 m2'lik kapalı olan depo kira kontratı aslı veya tapu fotokopisi,
9-C2,L2 yapılacak acentelik sözleşmesi (aslı),
10-Vergi levhası fotokopisi,
11-ODY3 Belgesi fotokopisi.