Yükleniyor...

G1 Belgesi Kuruluş


G1 yetki belgesi için hazırlanması gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 

G1 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Başvuru  formu,   
 2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
3-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
4-Temsil yetkili imza sirküsü aslı
5-Ortaklara ait TC Kimlik numaraları  ve Adli sicil Belgesi aslı
6-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
7-30 m2'lik kapalı depo kira kontratı aslı veya
 tapu fotokopisi   
8- 20.000 TL sermayenin belgelendirilmesi