Yükleniyor...

C3 Belgesi Kuruluş


Aşağıda C3 yetki belgesi kuruluşunda hazırlanması gereken evraklar mevcuttur.

 

C3 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,
2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı,
3-Temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin noter onaylı imza sirküleri,
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları yazılı kimlik fotokopileri ve adli sicil belgesi aslı,
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi,
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi,
7-Vergi Levhası Fotokopisi,
8-En az 14 yaşını geçmeyecek 3 birim olmak kaydıyla 50 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi,
9-ODY3  Belgesi örneği.