nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

C2 Belgesi Kuruluş


C2 yetki belgesi için şartlar aşağıda belirtilmiş olup hazırlamanız gereken evraklarda aşağıda yazılıdır.

 

C2 YETKİ BELGE KURULUŞU

1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu,
2-Kuruluş ve değişiklikleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı
3-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
4-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları ve adli sicil belgesi aslı
5-Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
6-Taşıt Ruhsatları Fotokopisi
7-Vergi Levhası Fotokopisi
8-En az 14 yaşını geçmeyecek  10 birim olmak kaydıyla 300 ton istiab haddini sağlayacak
şekilde özmal taşıta ait ruhsat fotokopisi
9-ODY3 ve ÜDY3 Belgesi örneği.