Yükleniyor...

C Yetki Belgesi


Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilmektedir. Taşımanın çeşidine göre aşağıdaki türlere ayrılmaktadır.


C1 Yetki belgesi: Yetki belgesi sahibinin kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilmektedir.
C2 Yetki belgesi: Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilmektedir.
C3 Yetki belgesi: Ev  ve büro eşyası taşıması yapacaklara verilmektedir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI HARÇ BEDELİ :

C1

8.796 TL

C2

70.388 TL

C3

17.594 TL