nulled turkey
nulled
php script
nulled scripti
haber scripti
instagram scripti
asp script
wordpress tema
xenforo tema
mybb tema
nulled tema
opencart tema
webmaster
teknoloji forumu
anonim tr
anonim
anonimsin
soru cevap
anonim soru
tr anonim
Yükleniyor...

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
 
 ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
 
 MADDE 1 – 8/11/2012 tarihli ve 28461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde 1 eklenmiştir.
 
 “Geçiş hükümleri
 
 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan gabari ile ilgili hüküm, konteynır taşıyan araçlar ile araç taşımak amacıyla özel olarak imal edilmiş araçların yaptıkları taşımalar için söz konusu taşımaları yapan araçların gerekli teknik dönüşümüne imkan vermek üzere 1/7/2014 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.”
 
 MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.
 
 MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütmektedir..